ReadyPlanet.com
dot dot
ข้อมูลประชาสัมพันธ์

 

ลูกศิษย์คนเก่งของครูแมว ปีการศึกษา 2563


น้องโสน สอบติดอนุบาลนนทบุรี ห้องเรียน EP

น้องอลิศ สอบติดโรงเรียนพญาไท ห้องเรียน EP และสาธิตเกษตร

น้องภูผา สอบติดโรงเรียนราชวินิต ห้องเรียน EP และโรงเรียนชลประทาน ห้อง EP และสาธิตเกษตร

น้องอีฟ สอบติดโรงเรียนราชวินิต ห้องเรียน EP

น้องชาโต้ สอบติดโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 
น้องณฐ สอบติดสาธิตเกษตร

น้องจุนต้า สอบติดสาธิตเกษตร

น้องยาหยี สอบติดสาธิตเกษตร

น้องแพลงตอน สอบติดสาธิตเกษตร

น้องไลท์สอบติดสาธิตเกษตร

น้องอคิน สอบติดสาธิตเกษตร

น้องออเรนจ์ สอบติดสาธิตเกษตร

น้องกฤต สอบติดสาธิตจุฬา

น้องนิว สอบติดสาธิตจุฬา

น้องเอพริว สอบติดสาธิตจุฬา

น้องเฟรญ่า สอบติดสาธิตเกษตร คอร์สออนไลน์

น้องณดา สอบติดสาธิตเกษตร คอร์สออนไลน์
 

 

ลูกศิษย์คนเก่งของครูแมว ปีการศึกษา 2562น้องปลื้ม สอบติดโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

น้องอะตอม สอบติดโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เซนต์คาเบรียล อัสสัมชัญ ธนบุรี

น้องโฟตอน สอบติดโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน


น้องโป สอบติดโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
สาธิตเกษตร


น้องเจเจ สอบติดโรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนแวนต์ 
 
น้องไบรท สอบติดโรงเรียนเซ็นต์ฟรังส์ เมืองทอง

น้องไอวี่ สอบติดโรงเรียนเซ็นต์ฟรังส์ เมืองทอง โปรแกรม EP
 
น้องอันดา สอบติดสาธิตจุฬา
 
น้องเอริ สอบติดสาธิตจุฬา

น้องเนทส์ สอบติดสาธิตจุฬา

น้องปันปัน สอบติดสาธิต จุฬา

น้องมาวิน สอบติดสาธิต จุฬา

น้องไตรตั้น สอบติดสาธิตจุฬา
 
น้องธีร์ สอบติดสาธิตเกษตร
 
น้องนิด้า สอบติดสาธิตเกษตร

น้องภูมิ สอบติดสาธิต มศว

น้องแก้ม สอบติดสาธิต มศว

น้องพรีมมี่ สอบติดสาธิต เกษตร
 
น้องไรเฟิลสอบติดโรงเรียนประชานิเวศน์ EP
 
น้องอาซัน สอบติดสาธิตเกษตร
 
น้องเคนตะ สอบติดสาธิต มศว

น้องพิตต้า สอบติดสาธิต มศว ค่ะ

 

ลูกศิษย์คนเก่งของครูแมว ปีการศึกษา 2561 ค่ะ


น้องปูรณ์ ปูรณ์ สอบติด โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี,อัสสัมชัญ บางรัก,เซนต์คาเบรียล และโรงเรียนสาธิตเกษตร

น้องเพื่อน สอบติด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

น้องพีช สอบติด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

น้องริว สอบติดโรงเรียนเซนต์คาเบรียล,กรุงเทพคริสเตียน,โรงเรียนราชวินิต EP

น้องแสตมป์ สอบติดโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 
น้องพีช สอบติดโรงเรียนเซนต์ฟรังส์ เมืองทอง และสาธิตเกษตรค่ะ

น้องเปียโน สอบติดโรงเรียนเซนต์ฟรัง เมืองทอง โปรแกรม EP ค่ะ

น้องแพร สอบติดโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา และโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะ

 
น้องน้ำเหนือ สอบติดโรงเรียนเซนต์ฟรังส์เมืองทองค่ะ


น้องแอนฟิลด์ สอบติดโรงเรียนเซนต์ฟรังส์
เมืองทอง (EP)

 น้องภูโชค สอบติดโรงเรียนเซนต์ฟรังส เมืองทอง

 
น้องไอคิว สอบติดสาธิตรามค่ะ

น้องต้นไผ่ สอบติดโรงเรียนประชานิเวศน์
EP

น้องใบตอง สอบติดโรงเรียนอนุบาลสามเสน หลักสูตร MEP และโรงเรียนประชานิเวศน์ EP ค่ะ
 
น้องนินจา สอบติดโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
โปรแกรม EP

น้องปางอุ๋ง สอบติดโรงเรียนประถมธรรมศาสตร์ โปรแกรม EP
 
น้องเฌอแตม สอบติดสาธิตจุฬาค่ะ
 
น้อง สิริ สอบติดสาธิตจุฬา ค่ะ

น้องโบกี้ สอบติดโรงเรียนสาธิต มศว ปสม

น้อง รสา สอบติดโรงเรียนสาธิต มศว ปสม ค่ะ


น้องอี๊ฟ สอบติด มศว ปสม


น้องปูน สอบติดโรงเรียนสาธิตเกษตร
 
น้องพุทธสอบติดโรงเรียนสาธิตเกษตร
 
น้องพราว สอบติดโรงเรียนสาธิตเกษตร

น้องภีมช์ สอบติดสาธิตเกษตร

น้องไข่หวานสอบติดสาธิตเกษตร

น้องพีท สอบติดโรงเรียนสาธิตเกษตร


น้องพรีโม่ สอบติดสาธิตเกษตรอินเตอร์ค่ะ


 
 

 

ลูกศิษย์คนเก่งของครูแมว ปีการศึกษา 2560 ค่ะ


ด.ช.ภาธีร์ น้อยคง (น้องแต๊งกิ้ว) สอบติดโรงเรียนสาธิตจุฬาโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี ,กรุงเทพคริสเตียน,สอบพรีเทส มศว ปสม ได้ลำดับที่ 46


ด.ช.ขันธเชษฐ์  ตั้งวรเชษฐ์ (น้องเอ็นเจ)
สอบติดโรงเรียนสาธิตจุฬา โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี , เซนต์คาเบรียล และกรุงเทพคริสเตียน,โรงเรียนราชวินิต


ด.ช.มิ่งมงคล  สัมฤทธิ์ (น้องนะโม) สอบติดโรงเรียนเซนต์คาเบรียล,สอบพรีเทส มศว ปสม ได้ลำดับที่ 100,สอบติดโรงเรียนสาธิตเกษตร


ด.ช.กฤตภาส  กลิ่นชวนชื่น (น้องโอม) สอบติดโรงเรียนเซนคาเบรียล,สอบพรีเทส มศว ปสม ได้ลำดับที่ 21,โรงเรียนราชวินิต(EP)

ด.ช.ติณห์ภัทร  เอราวัณ (น้องติณห์ ติณห์) สอบติดโรงเรียนเซนคาเบรียล ,กรุงเทพคริสเตียน,โรงเรียนสาธิตเกษตร

น้องเคน สอบติดโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี,โรงเรียนเซนต์คาเบรียล, กรุงเทพคริสเตียน,สอบพรีเทส มศว ปสม ได้ลำดับที่ 18

น้องภูมิ สอบติดโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
และโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

น้องภัทร สอบติดโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี ,โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และกรุงเทพคริสเตียน

น้องโฟโน่ สอบติดโรงเรียนเซนต์คา
เบรียล 

น้องเบลล์ สอบติดโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 
น้อง 7cm สอบติดโรงเรียนเซนต์ฟรัง เมือง
ทอง
 
น้องมิค สอบติดโรงเรียนเซนต์ฟรัง เมืองทอง

น้องคิน สอบติดสาธิตสวนสุนันทา
 
 น้องเสือ สอบติดสาธิตสวนสุนันทา

 น้องตังกุย สอบติดสาธิต มศว องครักษ์


น้องจัสมิน สอบติดโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี(EP)

น้องปราชญ์ สอบติดโรงเรียนประถม
ธรรมศาสตร์(IEP),โรงเรียนประชานิเวศน์(​EP)

น้องปราบ สอบติดโรงเรียนราชวินิต(EP),โรงเรียนสาธิตเกษตร

น้องโนเบลสอบติด โรงเรียนประถม
ธรรมศาสตร์(EP)

น้องเมนี่ สอบติดโรงเรียนประถมธรรมศาสตร์(EP)
 
น้องเท็นสอบติดโรงเรียนประชานิเวศน์ หลักสูตร EP

น้องเฟิร์ส สอบติดโรงเรียนสาธิต มศว ปสม


น้องพีเอ็น สอบติดโรงเรียนสาธิค มศว ปสม 

 
น้องธาม สอบติดโรงเรียนสาธิตเกษตร(คอร์ส intensive)

น้องนนท์ สอบติดโรงเรียนสาธิตเกษตร(คอร์ส intensive)
 

น้องบีทเติ้ล สอบติดโรงเรียนสาธิตเกษตร(คอร์ส intensive)
 

น้องปริญ สอบติดโรงเรียนสาธิตเกษตร
 

น้องปัณณ์ ปัณณ์ สอบติดสาธิตเกษตร(คอร์ส intensive)

น้องปุณ สอบติดสาธิตเกษตร(คอร์ส intensive)
 

น้องพอใจ สอบติดสาธิตเกษตร
 

น้องพราว สอบติดสาธิตเกษตร (intensive)

 
วันที่ 1 เมษายน 60 น้องแต๊งกิ้วนำของขวัญมามอบขอบคุณครูแมวที่สอบติดสาธิตจุฬาค่ะ
 

 
วันที่ 1 เมษายน 60 ครูแมวเชิญคุณแม่น้องแต๊งกิ้วช่วยแชร์ประสบการณ์ การ
เตรียมตัว และการสอบที่ทำให้น้องแต๊งกิ้ว
ประสบความสำเร็จให้ผู้ปกครองท่านอื่นฟัง ขอบคุณคุณแม่น้องแต๊งกิ้วมากๆค่ะสำหรับของขวัญที่แสนถูกใจและเวลาที่สละให้ครูแมว ขอบคุณๆๆๆๆๆค่ะ


วันที่ 2 เมษายน60 ประกาศผลสอบสาธิตเกษตรน้องนะโมสอบติด นำของมาขอบคุณครูแมวทันที ครูแมวดีใจมากค่ะ

ครูแมวก็เชิญคุณพ่อน้องนะโม ช่วยแชร์ประสบการณ์ ให้คุณพ่อคุณแม่รุ่นต่อไปได้ฟังอีกเช่นเคย ขอบคุณคุณพ่อน้องนะโมมากๆค่ะที่เสียเวลาให้ครูแมว


วันที่ 4 เม.ย.น้องติณณ์ ติณณ์ และคุณพ่อ
นำของขวัญมาขอบคุณครูแมวที่สอบติด
สาธิตเกษตรค่ะ ครูแมวก็ยิ้มแก้มบาน 


วันที่ 9 เมษายน 60 น้องเฟิร์ส คุณพ่อ คุณแม่ นำของขวัญมาขอบคุณครูแมว ที่สอบติด มศว ปสม ค่ะ

วันที่ 9 เมษายน 60 น้องเอ็นเจ คณพ่อ คุณแม่ นำของขวัญมาขอบคุณครูแมวที่สอบติดสาธิตจุฬาค่ะ

 

ลูกศิษย์คนเก่งของครูแมวค่ะ 

ปีการศึกษา 2559


ด.ช.ชวกร  ชาตะวะสุ (น้องโฟโต้)
สอบติดโรงเรียนเซนคาเบรียล,
โรงเรียนประชานิเวศน์ และสาธิตเกษตรค่ะ

ด.ช.ชนะพล  ผาช้างเผือก (น้องอาร์ตี้)
สอบติดโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนค่ะ
 
ด.ช.สิทธิภาคย์  กาบทอง (น้องมิกกี้)
สอบติดเซนต์ดอมินิก ค่ะ

ด.ช.เตชภณ  ชุติมาชิกุล (นายก)
สอบติดโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรักค่ะ

ด.ญ.ชนิสรา  วิกรัยทวีพงษ์ (น้องเมเม่)
สอบติดโรงเรียน อัสสัมชัญ คอนแวนต์
 
ด.ช.จิรกิตติ์  สุขทวี (น้องต้นไผ่) สอบติดโรงเรียนเซนต์ฟรัง เมืองทอง


ด.ช.สหรัฐ  สวาสุ (น้องไดมอนด์) สอบติดโรงเรียนเซนต์ฟรัง เมืองทองด.ช.กิตติศักดิ์  ชัยพรธนภัทร์ (น้องพลับ) สอบติดโรงเรียนเซนต์ฟรัง เมืองทอง

 
ด.ญ.ศศิพัชรกานต์  ลิ่มสุจิโรจน์(ศศิ) สอบติดโรงเรียนเซนต์ฟรัง เมืองทอง,โรงเรียน สาธิตสวนสุนันทา,อนุบาลนนทบุรี(EP)

ด.ช.ปริญ  ขานทอง (ปิน ปิน) สอบติดโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา,ราชวินิต(EP)
และสาธิตเกษตรค่ะ (เรียนคอร์สปิดเทอมเดือน ต.ค)

ด.ญ.ธนกชพร  ธาราธรณ์ (แสตมป์) สอบติดโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา

ด.ช.สรวิชญ์  เหลืองอร่ามกุล (เจ เจ) สอบติดโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
f
ด.ช.ชวิศ  ปัญญาภิญโญผล (ปั้นจั่น)
สอบติดโรงเรียนเซนต์ฟรัง เมืองทอง
 
ด.ช.พสิษฐ์  นารัตน์ (น้องซี) สอบติด
โรงเรียนเซนคาเบรียล
 
ด.ช.ธนเสฎฐ์  นิฏฐิยานนท์(ซัน2) สอบติด
สาธิตราม,ราชวินิต(EP)

ด.ญ.ลภัสรดา  กลัดประเสริฐ
(น้องพราว)สอบติดอนุบาลนนทบุรี(EP)

ด.ช.พัชร์ธนชาติ  อัมพรพรรดิ์
(น้องฮัวโต๋)สอบติดโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์(EP) และสาธิตเกษตรค่ะ
 
ด.ญ.วรดา  แซ่ตั้ง(น้องเอย)สอบติดประถมศึกษาธรรมศาสตร์(IEP) และ โรงเรียนประ
ชานิเวศน์ค่ะ

ด.ช.พุทธิวัฒน์  บุญผ่อง (น้องนะโม) สอบติดสาธิตเกษตรค่ะ

ด.ช.มารุเทพ  สุระบาล (น้องไททั่น)คอร์ส
intensive สอบติดสาธิตเกษตร

ด.ช.พนธกร  แสวงวัฒนาทรัพย์ (น้องพูน)
คอร์ส intensive สอบติดสาธิตเกษตรค่ะ


ด.ญ.ปพิชญา อารีย์วงษ์ (น้องพีช) สาธิต
มศว ประสานมิตร 


 ด.ช.อิทธิพัทธ์  หงษ์จินตกุล (น้องพีท) สาธิตเกษตร อินเตอร์

 

 

 ติวเข้าสาธิต ฝึกทำข้อสอบสาธิตแบบสถานการณ์เสมือนจริง เรียนรู้ผ่านการเล่นและสื่อการสอน (play smart) ฝึกการฟังและจับใจความ ภายใต้บรรยากาศที่สบาบๆ และส่งเสริมการเรียนรู้

 
Free นาฬิกาน่ารัก