ReadyPlanet.com
dot dot
ตัวอย่างข้อสอบสาธิต

 

 

 


ข้อสอบสาธิตเกษตร จุฬา สอบเมื่อ 2 มิย 63 (ต.ค.63)
   

หนังสือใหม่ ข้อสอบสาธิต มศว ปสม
สอบเมื่อวันที่ 21 มีนาคม62 (ก.ค.62)

 ข้อสอบสาธิตเกษตร และจุฬา สอบเมื่อวันที่ 21มีนาคม62 (ก.ค.62)


รวบรวมข้อสอบวิทย์ ของการสอบสาธิต
(ต.ค.61)
 


รวบรวมข้อสอบ มี.ค.59ค่ะ(14 ก.ย.59)

(22 พ.ย.59)เหมาะสำหรับ
น้องๆ อ.2ที่เตรียมสอบเข้า อ.3 ค่ะ
เล่มละ 400 บาทค่ะ

หนังสือใหม่ (22 พ.ย.59)เหมาะสำหรับ
น้องๆ อ.2ที่เตรียมสอบเข้า อ.3 ค่ะ
เล่มละ 400 บาทค่ะ

สนใจสอบถามได้ค่ะ 0811716859 lind ID jinnipatutor ค่ะ(มีบริการส่งทางไปรษณีย์ค่ะ)


(ธ.ค.58) 

(ธ.ค.58)

(ธ.ค.58)

 (มี.ค.59)
 
 (มี.ค.59)

 (ก.ย.59) 

 ตัวอย่างแนวข้อสอบเชาว์เข้าโรงเรียนสาธิต 1 

ตัวอย่างแนวข้อสอบเชาว์เข้าโรงเรียนสาธิต 2
ตัวอย่างแนวข้อสอบเชาว์เข้าโรงเรียนสาธิต 3
ตัวอย่างแนวข้อสอบเชาว์เข้าโรงเรียนสาิธิต 4
ตัวอย่างแนวข้อสอบเชาว์เข้าโรงเรียนสาธิต 5
ตัวอย่างแนวข้อสอบเชาว์เข้าโรงเรียนสาธิต 6
ตัวอย่างแนวข้อสอบคณิคศาสตร์ 1
ตัวอย่างแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 2
ตัวอย่างแนวข้อสอบคณิตศาสตร์3
ตัวอย่างแนวข้อสอบคณิตศาสตร์4
ตัวอย่างแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 6
ตัวอย่างแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 7
ตัวอย่างแนวข้อสอบการฟังและจับใจความ 1
ตัวอย่างแนวข้อสอบการฟังและจับใจความ 2
ตัวอย่างแนวข้อสอบการฟังและจับใจความ3
ตัวอย่างแนวข้อสอบการฟังและจับใจความ 4
ตัวอย่างแนวข้อสอบการฟังและจับใจความ 5
ตัวอย่างแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 5
ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไป 1
ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไป 2

ตัวอย่างแนวข้อสอบภาษาไทย 1
ตัวอย่างแนวข้อสอบภาษาไทย 2
ตัวอย่างแนวข้อสอบภาษาไทย 3
ตัวอย่างแนวข้อสอบภาษาไทย 4

แนวข้อสอบ วิชาเชาวน์

     วิชา คณิตศาสตร์
 
การฟังและจับใจความ
 
ความรู้ทั่วไป
 
ภาษาไทย
   

 

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ
1.โทรหาครูแมว ที่ 0811716859 หรือติดต่อ Line ID jinnipatutor 
2.โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 340-211994-0 / กสิกรไทย เลขที่ 391-2-93784-3 ชื่อบัญชี พิชญ์นีติ์  คงประเสริฐ และส่งข้อความ เกี่ยวกับหนังสือที่ต้องการ ,ข้อมูลการจัดส่งมาหาครูแมวทาง Line หรือ MMS

                    หนังสือแนวข้อสอบเข้าโรงเรียนสาธิตทั้ง 5 ชุด ดังกล่าวข้างต้น ครูแมวจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้น้องๆ ได้ฝึกทักษะทางเชาว์ปัญญา ทางคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ความรู้ทั่วไป และฝึกการฟังและจับใจความเพิ่มขึ้น เพื่อให้น้องๆสามารถแก้ปัญหาได้ดีในห้องสอบ ของการสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนในเครือสาธิตได้ การฝึกทักษะทั้ง 5 ชุดวิชาดังกล่าว เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาความคิด สติปัญญาของน้องๆ การที่จะให้คนเป็นคนที่มีความคล่องแคล่วในการคิด มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข ต้องพัฒนาความสามารถทางสมอง และการพัฒนาตั้งแต่อายุยังน้อย ก็จะสามารถพัฒนาได้ถึงขีดสูงสุด หรือศักยภาพสูงสุดได้ เพื่อจะได้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในภายภาคหน้า

                       เนื้อหาของแบบทดสอบทั้ง 5 ชุดวิชา ชวนให้น้องๆ เกิดความสนใจโดยการนำเสนอในลักษณะของรูปภาพที่มีสีสันสวยงาม ไม่น่าเบื่อ ส่งเสริมให้น้องๆมีความสนุก เกิดการเรียนรู้และจดจำเนื้อหาได้ดี

                       นอกจากจะเหมาะกับน้องๆที่จะสอบเข้าเรียนโรงเรียนในเครือสาธิตแล้ว ยังเหมาะกับน้องๆที่มีอายุอยู่ในช่วง 4 - 8 ปี ที่ผู้ปกครองต้องการให้น้องๆพัฒนาความรู้ และมีพื้นฐานที่ดีเพื่อศึกษาในชั้นที่สูงขึ้น 

 

 ติวสาธิต ฝึกทำข้อสอบสาธิตภายใต้สถาณการณ์เสมือนจริง เรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านการเล่นและสื่อการสอน(play smart)ฝึกการฟังและจับใจความ ภายใต้บรรยากาศที่สบายๆที่เอื้อต่อการเรียน ติวประถมกลุ่มเล็ก ทุกวิชา ครูแมว 0811716859

 

  

 
 
 


 
Free นาฬิกาน่ารัก