เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนของเราเปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ.2549 

และได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่  21 มิถุนายน 2553 จนถึงปัจจุบัน

เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้รับอนุญาติให้จัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550